Dokument

Dokument & blanketter

Här hittar du information som är specifik för arbete i olika Landsting.

Ladda ner/skriv ut tidrapporter

Tidrapporten ska attesteras av behörig på arbetsplatsen och skickas in till LäkarResurs efter varje avslutad arbetsvecka. Det går bra att maila, faxa eller skicka med posten.

Tidrapport LäkarResurs

Tidrapport Region Gävleborg

Tidrapport Läkare Landstinget Blekinge

Ladda ner övriga dokument

När uppdraget kräver ett utdrag ur belastningsregistret skickar du själv en ansökan. Sänd svaret från Rikspolisstyrelsen oöppnat till oss.

Ansökan om utdrag ur Belastningsregistret – länk till Polisen