Anlita oss

Anlita oss

Om du är i behov av läkare under kortare eller längre perioder kan du alltid vända dig till oss. Vi bemannar med kort varsel akut uppkomna behov.

Vi bemannar vårdenheter över hela Sverige och tillsammans hittar vi den bästa lösningen för ert behov. Vårt stora nätverk och vår tillgång till nätverken i vår koncern gör att vi har många läkare med hög kompetens inom de flesta specialiteter.

Vårt mål är att det alltid ska vara hög kvalitet, kontinuitet och ett bra samspel mellan er som vårdgivare, våra läkare och patienter. Våra erfarna, kompetenta läkare med mycket goda referenser gör detta möjligt.

Naturligtvis håller vi kontinuerlig kontakt med dig och med vår uthyrda läkare på arbetsplatsen. Vi följer upp de uthyrda läkarnas arbete för att säkerställa kvaliteten. Vid längre tids samarbete gör vi även personliga besök.

Våra kunder över hela Sverige ger gärna referenser.

LäkarResurs är Kvalitetscertifierat enl. ISO 9001:2015 och vi arbetar utifrån kvalitetssäkrade processer och rutiner. Våra läkare kontrolleras regelbundet hos Socialstyrelsen och IVO.

Förutom LäkarResurs egen personal har vi till vårt förfogande medicinskt sakkunnig:

  • Dr. Hans Fossum, specialist i allmänmedicin.

Vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter


Behovsbeskrivning


Fält markerade med * är obligatoriska